یکشنبه, ۲۲ تیر, ۱۳۹۹

تمرینات پشت و ساق احمد جمشیدی: جام الماس ۲۰۱۸

در دومین بخش از تمرینات آماده سازی احمد جمشیدی جهت حضور در مسابقات فیزیک جام الماس 2018 (به میزبانی ایران و شهر...

تمرینات سرشانه و کول احمد جمشیدی: جام الماس ۲۰۱۸

در تاریخ نوزدهم مهر ماه 1397 برای چهارمین سال پیاپی ایران میزبان مسابقات جهانی آی اف بی بی تحت عنوان جام الماس...